" ชน ชาติ พันธุ์ "

ชุดสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธุ์ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง

กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับ "จังหวัดสนุก"
สารคดี 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ (11 ตอน)

ตอนที่ 2 เยือนถิ่นไทอีสาน บ้านผึ่งแดด

ตอนที่ 2 เยือนถิ่นไทอีสาน บ้านผึ่งแดด ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563​ ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 9 วิถีผู้ไท แห่งบ้านนาบัว

ตอนที่ 9 วิถีผู้ไท แห่งบ้านนาบัว ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563​ ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 11 หนีห่าว ตามรอยศรัทธาลูกหลานเจ้าพ่อหมื่น

ตอนที่ 11 หนีห่าว ตามรอยศรัทธาลูกหลานเจ้าพ่อหมื่น ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 1 ไทญ้อ วิถีกับธรรมชาติ

ตอนที่ 1 ไทญ้อ วิถีกับธรรมชาติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 

ตอนที่ 8 โส้วิถี

ตอนที่ 8 โส้วิถี ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 7 วิถีไทกะเลิง แห่งกุดแฮด

ตอนที่ 7 วิถีไทกะเลิง แห่งกุดแฮด ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 6 ไทกวน ช่างเหล็กกล้า แห่งบ้านนาถ่อน

ตอนที่ 6 ไทกวน ช่างเหล็กกล้า แห่งบ้านนาถ่อน

ตอนที่ 3 อาจสามารถ ปลาแซบไทยแสก

ตอนที่ 3 อาจสามารถ ปลาแซบไทยแสก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ตอนที่ 4 กลองเลงไทโย้ย จังหวะวิถีแห่งบ้านอากาศ

ตอนที่ 4 กลองเลงไทโย้ย จังหวะวิถีแห่งบ้านอากาศ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
 

ตอนที่ 5 วิถีชนคนเวียดนาม

ตอนที่ 5 วิถีชนคนเวียดนาม

ตอนที่ 10 ไทข่า แห่งโสกแมว

ตอนที่ 10 ไทข่า แห่งโสกแมว ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32