ไทกะเลิง

.

ตอนที่ 7 วิถีไทกะเลิง แห่งกุดแฮด

ตอนที่ 7 วิถีไทกะเลิง แห่งกุดแฮด ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.25 - 06.55น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32